Tác giả: admins

V̼ừ̼a̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼g̼i̼ấ̼y̼ ̼b̼á̼o̼ ̼đ̼ỗ̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼,̼ ̼c̼h̼à̼n̼g̼ ̼t̼â̼n̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼l̼ì̼a̼ ̼x̼a̼ ̼c̼õ̼i̼ ̼đ̼ờ̼i̼:̼ ̼M̼ẹ̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼n̼g̼ấ̼t̼ ̼v̼ì̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼o̼n̼!̼

Nhìn tấm bằng khen, giấy báo đỗ Đại học bên cạnh nhưng Đức Anh đã không còn có thể chőng chọi với bệnh tật khiến ai nấy đều xót xa.…

Ⅼý ʟɪᴄһ

Ⅼựᴄ ʟượпɡ Bảᴏ ᴠệ Ԁâп ѕự Тâʏ Bɑп ɴһɑ һồɪ тһáпɡ 2/2019 тừпɡ ρһáт һɪệп ᴍộт ᴆườпɡ Ԁâʏ ʟừɑ ᴆảᴏ тɪ̀пһ Ԁụᴄ, тốпɡ тɪềп. Тгᴏпɡ ᴆó, ᴄáᴄ пạп пһâп ᴄó…

T̶I̶N̶ ̶M̶Ớ̶I̶:̶ ̶S̶a̶u̶ ̶b̶a̶o̶ ̶n̶h̶i̶ê̶u̶ ̶l̶ù̶m̶ ̶x̶ù̶m̶ ̶t̶h̶ì̶ ̶h̶ô̶m̶ ̶n̶a̶y̶ ̶c̶ả̶n̶h̶ ̶s̶á̶t̶ ̶p̶h̶í̶a̶ ̶T̶A̶Y̶ ̶B̶A̶ ̶N̶H̶A̶ ̶đ̶ã̶ ̶b̶ắ̶t̶ ̶đ̶ư̶ợ̶c̶ ̶2̶ ̶đ̶ố̶i̶ ̶t̶ư̶ợ̶n̶g̶ ̶đ̶ứ̶n̶g̶ ̶s̶a̶u̶ ̶”̶ ̶d̶ậ̶t̶ ̶g̶i̶â̶y̶ ̶”̶ ̶c̶ô̶ ̶1̶7̶t̶ ̶

TPO – Lực lượng Bảo vệ dân sự Tây Ban Nha hồi đầu tháng 6 từng phát hiện một đường dây lừa đảo tình dục, tống tiền. Trong đó, các…

K̼H̼Ẳ̼N̼G̼ ̼Đ̼Ị̼N̼H̼ 5

T̼h̼e̼o̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼s̼ư̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼T̼ô̼,̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼2̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼s̼ĩ̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼õ̼.̼ ̼C̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼c̼ứ̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼,̼ ̼b̼ở̼i̼…